fbpx

Starptautiska mākslas izstāde “Stikla Balss Sadarbībā” Mākslas muzejā Rīgas Birža

Norises vieta

LNMM, Mākslas muzejs Rīgas Birža, Pils laukums 4, Rīga LV1050

Laiks

2021.gada 22.janvāris – 28.marts

Projekta īstenotāji

SIA “Stikla Māja” programmas Radošā Eiropa sadarbības projekta “Sustainable Glass Network Europe” ISGNE  ietvaros sadarbībā ar North Lands Creative (Lielbritānija), Berlin Glas (Vācija) un National College of Art and Design (Īrija).

Projekts “Stikla Balss Sadarbībā” ir svarīgs Latvijas vārda vērienīgai aktualizēšanai starptautiskā stikla māklas apritē, izstāde būs nozīmīgākais stikla mākslas nozares notikums ne tikai Latvijā, bet arī projekta iesaistīto valstu kontekstā. Skotijā tiek organizēts Nexus Forum, Īrijā Stikla mākslas Biennāle, turpretim Latvijā līdz šim tik vērienīgu, nozari popularizējošo pasākumu nav bijis. Projekts “Stikla Balss Sadarbībā” ir projekta ISGNE nozīmīga sastāvdaļa un starptautiskā projekta mērķis ir attīstīt starptautisko sadarbību, lai izveidotu ilgtspējīgu un jaunajai ekonomikai piemērotu sadarbības modeli, kas nodrošina stikla mākslinieku, dizaineru, amatnieku un mākslas menedžeru, kuratoru, kultūras uzņēmēju savstarpēju papildināšanos, kā arī paplašina stikla mākslas auditoriju. Starptautiskā partnerība dod iespēju palielināt stikla mākslas atpazīstamību. Izstādei ir uzrunāti 14 starptautiski nozīmīgi stikla mākslinieki, kuri veidos savus mākslas darbus sadarbībā ar citu profesiju pārstāvjiem –  zinātniekiem, ekonomistiem, antropologiem, komponistiem, dzejniekiem, horeogrāfiem un citu nozaru pārstāvjiem.

Izstādes darbus vienojošais koncepts

Mākslas izstādēs joprojām noteicoši ir viena autora radīti darbi. Šajā kontekstā ideja par sadarbību rada jaunu robežšķirtni tam, lai pētītu iedvesmas, ideju, radīšanas un realizēšanas būtību. Projektā mērķtiecīgi ir iesaistīti tādi dažādu valstu mākslinieki, kuri pievēršas stiklam kā vidutājam un integrē to citās nozarēs, izmantojot sadarbības procesa priekšrocības. Tādēļ izstādes eksponātiem būs raksturīga savdabīga vienotība un satura daudzveidība. Mākslas darbā, ko var dēvēt par vairāku autoru vai daudznozaru projektu, iespējams atklāt cilvēcības būtību, sociālās vienotības un dualitātes sarežģītību. Dinamiskajā sadarbības procesā mēs ceram atklāt jaunus, eksperimentālus hibridizācijas procesu piemērus, kas rada bagātīgas, daudzslāņainas asociācijas.

Sadarbības ideja piedāvā vairākus skatījumus uz to, kā pieredzēt, apsvērt un izteikt personīgo, nacionālo, sociālo un kultūras identitāti. Izstādē “Stikla Balss Sadarbībā” dominēs globāli, pārnacionāli uzskati ar plurālistisku pieeju radīšanas procesam. Mēs ceram definēt, ko nozīmē būt vienam starp visiem, jo, dzīvojam arvien globālākā vidē, kurā pašreizējo un nākotnes problēmu risinājumam  būs nepieciešami kopīgi centieni. Sadarbību mākslas jomā var uzskatīt par spēles laukumu sarežģītu jautājumu izskatīšanai, jo tā var aptvert visus dzīves aspektus.

Mākslinieki

Julija Pociute, Lithuania

https://www.julijapociute.com

Kazushi Nakada, Finland

https://www.kazushinakada.com

Meng Du, China

http:www.mengduwork.com

Rui Sasaki, Japan

http://rui-sasaki.com/home.html

Anna Varnase, Latvia

http://www.annavarnase.com/

Suojia Zhang, China

zhangsuojia@vip.sina.com

Anjali Srinivasan, USA/India

http://www.anjalisrinivasan.com

Inguna Audere, Latvia

http://www.inguna-art.com

Michael Rogers, USA

http://michaelrogersart.site/

Jin Hongo, Japan

http://www.jinhongo.com

Anna Norberg, Sweden

http://www.avnstudio.com

Clara Bro Uerkvitz, Denmark

https://www.clarabrouerkvitz.com

Bohyun Yoon, South Korea

http://www.bohyunyoon.com

Maarja Maemets, Estonia

maarjamaemets.tumblr.com

Mākslinieciskā padome – Suojia Zhang, Jin Hongo, Milan Hlaves

Kuratori – Inguna Audere, Michael Rogers, Vita Birzaka

Izstādes organizators – Glass Point studija (SIA “Stikla māja)

 

PROJEKTS “Imagining Sustainable Glass Network Europe”

Projekta mērķis ir attīstīt starptautisko sadarbību, lai izveidotu ilgtspējīgu un jaunajai ekonomikai piemērotu sadarbības modeli, kas nodrošina stikla mākslinieku, dizaineru, amatnieku un mākslas menedžeru, kuratoru, kultūras uzņēmēju savstarpēju papildināšanos, kā arī paplašina stikla mākslas auditoriju. Starptautiskā partnerība dod iespēju radīt inovācijas un nodrošināt kvalitāti, lai aizsargātu stikla amatniecības nemateriālo kultūras mantojumu Eiropā un palielinātu stikla mākslas atpazīstamību, vienlaicīgi veicinot sociālo, ekonomisko un ekoloģisko ilgtspējību saskaņā ES Padomes ieteikumiem, kas aicina dalībvalstis veicināt „kultūras ieguldījumu pasākumos, kas ierosināti stratēģijas „Eiropa 2020” integrētajās pamatnostādnēs un pamatiniciatīvās, kuru mērķis ir ES izveidot gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku”.