fbpx
SAVIENOTIE ZĪMĒJUMI, Glass Point

CONNECTED DRAWINGS

CONNECTED DRAWINGS I SAVIENOTIE ZĪMĒJUMI

meistarklase Glass Point studijā

Projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe”/ISGNE

10-15.12.2018

Māksliniece Meng Du (Moe Du)

 

Glass Point studija aicina iepazīt stikla mākslas valodu un piedalīties īpašā, nedēļu garā meistarklasē kopā ar topošajiem profesionālajiem māksliniekiem ikvienu interesentu, it īpaši tos, kam nav iepriekšējās pieredzes darbā ar stiklu. Meistarklase ļaus iepazīt stikla apgleznošanas idejas un mākslas darba koncepta izveides pamatus, piedzīvot sava mākslas darba rašanos profesionālas mākslinieces paspārnē. Nedēļas laikā izveidotie darbi tiks izstādīti īpašā pop-up izstādē.

 

MĀKSLINIECE MENG DU
Meng Du ir dzimusi un augusi Pekinā, Ķīnā. 2008. gadā ieguvusi bakalaura grādu grafiskajā dizainā Pekinas Centrālās Mākslas Akadēmijā (CAFA). 2013. gadā aizstāvējusi maģistra grādu stikla mākslas programmā ASV Ročesteras Tehnoloģiju institūtā (RIT). Turpmākos gadus māksliniece piedalījusies rezidencēs ASV līdz 2016. gadā atgriezusies Ķīnā. Du strādā kā pasniedzēja Pekinas Centrālās Mākslas Akadēmijā kopš 2016. gada

Māksliniece ir piedalījusies mākslinieku rezidences programmā Aichi Universitātē 2017. gadā, un viņas mākslas darbi vēl joprojām tiek izstādīti gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, piemēram, Šanhajas Stikla Muzejā, Starptautiskajā stikla izstādē Kanazavā, galerijā S12 un galerijā FOU.

CONNECTED DRAWINGS

Programma
Meistarklases norises vieta – Glass Point studija, Pērnavas ielā 33. Dažādiem tehniskajiem risinājumiem tiks izmantotas sadarbības partneru telpas.

10. decembris –Mākslinieces “Meng Du / creative process” prezentācija.
Dalībnieku iepazīšanās. Skiču zīmēšana uz Ķīnas papīra, senām grāmatām un citiem materiāliem mākslinieces vadībā. Individuālas diskusijas ar Meng Du.

11. decembris– skicēšana, zīmēšana. Iedvesmas gūšana:
– Latvijas Nacionālais mākslas muzejā
– Izstāžu zālē Arsenāls
– Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
– Latvijas Mākslas akadēmijā

12. decembris– Ideju pabeigšana – darbs ar materiālu. Individuālas diskusijas ar Meng Du. Mākslas darba idejas koncepta izveide.

13. decembris– zīmējuma savienošana ar stiklu. Individuālas diskusijas ar Meng Du. Idejai atbilstošu dažādu tehnisko risinājumu izmantošana.

14. decembris– zīmējuma savienošana ar stiklu. Individuālas diskusijas ar Meng Du. Pop-up izstādes iekārtošana.

15. decembris – Noslēdzošie darbi pirms izstādes atvēršanas.
15.00 Pop-up izstāde

 

“Imagining Sustainable Glass Network Europe”/ISGNEprojekts
ISGNE projekts norisinās no 2018. gada līdz 2020.gadam, nodrošinot dažādas aktivitātes, kas veicina stikla mākslas pieejamību auditorijai, kura iepriekš nebija saistīta ar šo mākslas nozari, kā arī rosinot plašas sabiedriskas debates par mūsdienu stikla mākslas ilgtspējību.

 

Projektu līdzfinansē programma “Radošā Eiropa”
Radošās Eiropas programmas mērķis ir atbalstīt Eiropas audiovizuālo, kultūras un radošo sektoru. Palīdzot Eiropas kultūrai un audiovizuālajiem darbiem sasniegt citu valstu auditorijas, kā arī aizsargāt kultūru un valodu daudzveidību.

 

Vairāk informācijas –
Anna Varnase
Projekta ISGNE koordinatore Latvijā
anna@glass-point.eu
Tālr. 28288529

 

CONNECTED DRAWINGS
Glass Point Workshop ISGNE project
10-15.12.2018
Artist Meng Du (Moe Du)

 

Glass Point studio welcomes you to explore the art language of glass. Combining the idea of book layout and paper, this one week long workshop will introduce you to the techniques of glass paintingand basics of concept creating in artwork. Created artworks will be exhibited in a pop-up exhibition with you as one of the participants.

 

ARTIST MENG DU
Meng Du was born and raised in Beijing, China. In 2008, she finished her BFA in Graphic Design at the Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing. In 2013, Du received her MFA from the Rochester Institute of Technology (RIT), Glass Program. She has been an Artist in Residence as well as the Adjunct Faculty at RIT in the following years until she returned to China in 2016.

Du has been teaching as the Adjunct Faculty at CAFA since the 2016 academic year. She also has participated in Artist in Residence program at Aichi University of Education in 2017 and her work has continued to exhibit at venues both nationally and internationally such as, Shanghai Museum of Glass, the International Exhibition of Glass Kanazawa, S12 Gallery, and FOU Gallery.

CONNECTED DRAWINGS

Program
Place for the Visiting artist Master class – Glass Point studio, Pernavas 33.

10th– 11.00 Presentation by artist “Meng Du / creative process”
12.00 Coffee Break
12.30 Get to know participants.
13.30 Sketching on China paper, old book’s, and other materials, artist’s presence.
15.00 Individual discussions with Meng Du

11th – Sketching and drawing. Gaining inspiration @
– Latvian national museum of arts
– Arsenals Exhibition hall
– Museum of Decorative arts and Design
– Art Academy of Latvia

12th – 11.00 Finalizing ideas – Work with the material

13th – Drawing connection with glass

14th – Drawing connection with glass. Pop-up exhibition setup.

15th – 11.00 Final things that needs to be done before the opening
15.00 Pop – up exhibition with the works created.

 

ISGNE Kultūras Ministrija

 

ISGNE project
The ISGNE project will run from 2018 – 2022 and will look to make the medium of glass more accessible to a non-arts audience, bringing to the fore a wider public debate on the sustainability of contemporary glass by a program of ambitious and unique experiences.

 

Creative Europe
The Creative Europe program aims to support the European audiovisual, cultural and creative sector. By helping European cultural and audiovisual works to reach audiences in other countries, the program will also contribute to safeguarding cultural and linguistic diversity.

 

DOWNLOAD Presentation