fbpx
Glass Point studio

Ensuring of Cultural Diversity and Development of Recycled Glass in Glass Point Studio

Ltd. “Stikla maja” is implementing the project “Ensuring of Cultural Diversity and Development of Recycled Glass in Glass Point Studio”, which has been granted by European Social Fund, project identification No. 9.1.1.3 / 15 / I / 001 “Support for social entrepreneurship”.

Ltd. “Stikla maja” is a social enterprise that has a lasting social impact through its creative economic activities to ensure cultural diversity and education.

Grant Agreement No. 241834 / SU0000129. Total eligible costs of the business project: 22052,18 EUR

SIA “Stikla māja” īsteno projektu “Kultūras daudzveidības veicināšana un stikla otrreizējās izmantošanas attīstība “Glass Point” studijā”, kam piešķirts Eiropas Sociālā fonda finansējums, projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Sabiedrība ir sociāls uzņēmums, kurš rada ilgstošu sociālu pozitīvu ietekmi, veicot radošu saimniecisko darbību kultūras daudzveidības un izglītības veicināšanas nodrošināšanai. Granta līgums Nr. 241834/SU0000129.

Biznesa projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa: 22052,18 EUR

 

pastedGraphic.png