fbpx
Glass Point studio

KULTŪRAS DAŽĀDĪBAS NODROŠINĀŠANA UN PĀRSTRĀDĀTĀ STIKLA ATTĪSTĪBA STIKLA STUDIJĀ

SIA “Stikla māja” īsteno projektu “Kultūras daudzveidības veicināšana un stikla otrreizējās izmantošanas attīstība “Glass Point” studijā”, kam piešķirts Eiropas Sociālā fonda finansējums, projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Sabiedrība ir sociāls uzņēmums, kurš rada ilgstošu sociālu pozitīvu ietekmi, veicot radošu saimniecisko darbību kultūras daudzveidības un izglītības veicināšanas nodrošināšanai. Granta līgums Nr. 241834/SU0000129.

Biznesa projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa: 22052,18 EUR

 

pastedGraphic.png