fbpx
Graci Nash

GLASS SKIN I STIKLS KĀ ĀDA

GLASS SKIN I STIKLS KĀ ĀDA

meistarklase Glass Point studijā

Projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe”/ISGNE

11.-16.03.2019.

Artist/ Māksliniece Gracia Nash

To open our minds and souls, Glass Point studio invites to experience multi-media and glass artist Gracie’s workshop. Participants will explore a new way of creating small-scale glass sculpture through the combination of flameworking (borosilicate) and glass fusing (soft glass). Sculptures will be built up by attaching small sheets of fused frit onto a flame worked internal structure. Participants will learn basic flameworking and fusing techniques and share their final pieces in a pop-up exhibition at the end of the class.

ARTIST GRACIA NASH

Gracia Nash is a glass and multi-media artist based out of Rochester, New York. She graduated from the New York State College of Ceramics at Alfred University in 2014 with a Bachelor of Fine Art. She is currently a Master of Fine Arts in Glass candidate at the School for American Crafts at Rochester Institute of Technology, exploring the aesthetic and conceptual possibilities of glass, while maintaining a sense of play and appreciation for material and process.

Workshop, art class, Gracia Nash. LAY ME DOWN TO REST

Gracia Nash. LAY ME DOWN TO REST

ARTIST STATEMENT

I utilize glass to explore identity in relation to constructs of home, place, and relationships. The materiality of glass drives my work through the conceptual dualities that it possesses; fragility and strength, opacity and transparency, reflective and matte. I use these qualities to contextualize my ideas. I am interested in how one’s identity is formulated and altered through the experiences and memories of the places we live, and the people we surround ourselves with. I find inspiration through my own experiences, and the research of material and process. My family and the relationships I experience – either my own or between those around me – are also sources of inspiration. I am interested in embodying the varying definitions of identity and the dynamics of relationships through sculpture, performance, and installation, and I create as a way of understanding these dynamics.

Gracia Nash. STASIS

Gracia Nash. STASIS

PROGRAM 11-16.03.2019

Place for the Visiting artist Master class – Glass Point studio, Pernavas 33, Riga, Latvia

Day One: March 11th

11.00 Presentation by artist “GRACIA NASH/ creative process”

12.00 Coffee Break

12.30 Get to know participants.

13.30 Sketching, brainstorming – artists presence.

15.00 Individual discussions with Gracia Nash. Project Plans – Pick colors/themes

Day Two: March 12th

Making the base structure (under 15cm)

Demo of simple Flameworking Structure, loading kiln to create fused sheets.

Day Three: March 13 th

Make, make, make!

Work with the material – flamework, fusing frits.

Adding the frits to the base structure

Day Four: March 14 th

Work with the material

Day Five: March 15 th

Work with the material, assambling sculpture. Pop-up exhibition setup.

Day Six: March 16 th

11.00 Final things that needs to be done before the opening

14.00 Pop – up exhibition with the works created!

ISGNE project

The ISGNE project will run from 2018 – 2022 and will look to make the medium of glass more accessible to a non-arts audience, bringing to the fore a wider public debate on the sustainability of contemporary glass by a program of ambitious and unique experiences.

Creative Europe

The Creative Europe program aims to support the European audiovisual, cultural and creative sector. By helping European cultural and audiovisual works to reach audiences in other countries, the program will also contribute to safeguarding cultural and linguistic diversity.

DOWNLOAD Presentation

More Information – Anna Varnase

Project ISGNE coordinator Latvia

anna@glass-point.eu

Phone +371 28288529

STIKLS KĀ ĀDA

Glass Point meistarklase ISGNE projekts

11-16.03.2019

Māksliniece Gracia Nash

Vai esiet atvērti jauniem piedzīvojumiem? Glass Point studija aicina Jūs piedalīties multimediju stikla mākslinieces Greisijas darbnīcā. Pētot un eksperimentējot, dalībniekiem būs iespēja atklāt jaunus veidus kā radīt neliela izmēra skulpturālus objektus mākslinieces vadībā. Meistarklasē tiks apvienotas dažādas stikla apstrādes tehnikas – liesmā karsti kausēts stikls (skulptūras karkasa radīšanai) un stikla pūderu, granulu kausēšana krāsnī (karkasa apvalkam). Gala rezultāts tiks eskponēts kopējā dalībnieku pop – up izstādē.

MĀKSLINIECE GREISIJA NEŠA

Greisija Neša ir Ročesterā, Ņujorkā dzīvojoša stikla un multimediju māksliniece. Māksliniece ir ieguvusi tēlotājmākslas bakalaura grādu Ņujorkas štata, Alfrēda Universitāte, 2014. gadā. Šobrīd Greisija studē, lai iegūtu maģistra grādu Ročesteras Tehnoloģiju institūtā. Savas programmas ietvaros viņa pēta estētiskās un konceptuālās stikla iespējas. Radot darbus autore nezaudē saikni ar materiālu, iesaistoties un veidojot performances.

Gracia Nash. LAY ME DOWN TO REST

Gracia Nash. LAY ME DOWN TO REST

GREISIJA PAR SAVIEM DARBIEM

Izmantoju stiklu, lai pētītu, atklātu identitātes un attiecības starp vietām, lietām un cilvēkiem. Stikla dažādība ir galvenais manu darbu virzītājspēks. Pētot materiāla īpašības un tā pretstatus kā trauslums un izturība, caurspīdīgums un necaurredzamība, spožums un matējums, es atklāju mākslas darba kontekstu un ideju.

Mani interesē kā veidojas identitāte, attiecīgi no piedzīvotā, sajustā, no vietas, kurā mēs uzturamies un cilvēkiem, kuri ir ap mums. Mākslas darbu radīšanu iedvesmo vairāki procesi. Pirmkārt – iespaidi no personīgās pieredzes, kā arī no manu tuvo cilvēku piedzīvotā un ģimenes, otrkārt, pats mākslas darba radīšanas process un eksperimenti ar materiālu.

Mākslas darbos vēlos akcentēt dažādu identitāšu sadursmi un attiecību dinamiku, to panāku veidojot skulptūras, performances un instalācijas.

PROGRAMMA  11-16.03.2019

Meistarklase norisināsies stikla mākslas studijā Glass Point, Pērnavas ielā 33, Rīga.

11.03. – 11.00 Mākslinieces prezentācija “GRACIA NASH un radošais process”

            12.00 Kafijas pauze

            12.30 Iepazīšanās ar dalībniekiem

            13.30 Ideju skicēšana, izpēte, mākslinieces pavadībā.

            15.00 Individuālas diskusijas ar Greisiju. Projektu plānu izstrāde.

12.03. – Pamata modeļa veidošana (apm. 15cm)

            Liesmā karsti kausētā stikla karkasa izveide.

            Krāsns sagatavošana – kausēšana.

13.03. – Darbs ar materiālu – liesmā karsti kausēts stikls, stikla pūderi

14.03. – Darbs ar materiālu.

15.03. – Darbs ar materiāli, skulptūras savienošana. Izstādes iekārtošana.

16.03.   11.00 Gatavošanās izstādei

           14.00 Pop – up izstāde ar meistarklases laikā radītajiem darbiem!

“Imagining Sustainable Glass Network Europe”/ISGNE projekts
ISGNE projekts norisinās no 2018. gada līdz 2020.gadam, nodrošinot dažādas aktivitātes, kas veicina stikla mākslas pieejamību auditorijai, kura iepriekš nebija saistīta ar šo mākslas nozari, kā arī rosinot plašas sabiedriskas debates par mūsdienu stikla mākslas ilgtspējību.

Imagining Sustainable Glass Network Europe

Projektu līdzfinansē programma “Radošā Eiropa” un Latvijas Kultūras ministrija
Radošās Eiropas programmas mērķis ir atbalstīt Eiropas audiovizuālo, kultūras un radošo sektoru. Palīdzot Eiropas kultūrai un audiovizuālajiem darbiem sasniegt citu valstu auditorijas, kā arī aizsargāt kultūru un valodu daudzveidību.

Kultūras ministrija

– LEJUPLĀDĒT prezentāciju

Vairāk informācijas –
Anna Varnase
Projekta ISGNE koordinatore Latvijā
anna@glass-point.eu
Tālr. 28288529