fbpx

Starptautiska mākslas izstāde “Stikla balss. Sadarbība” Mākslas muzejā Rīgas Birža

Norises vieta

Mākslas muzejs Rīgas Birža, Doma laukums 6, Rīga LV1050

Laiks

2021.gada 22.janvāris – 28.marts

 

Projekta īstenotāji

SIA “Stikla Māja” programmas Radošā Eiropa sadarbības projekta “Sustainable Glass Network Europe” ISGNE  ietvaros sadarbībā ar North Lands Creative (Lielbritānija), Berlin Glas (Vācija) un National College of Art and Design (Īrija).

Projekts “Stikla Balss. Sadarbība” ir svarīgs Latvijas vārda vērienīgai aktualizēšanai starptautiskā stikla mākslas apritē, izstāde būs nozīmīgākais stikla mākslas nozares notikums ne tikai Latvijā, bet arī projekta iesaistīto valstu kontekstā. Skotijā tiek organizēts Nexus Forum, Īrijā Stikla mākslas Biennāle, turpretim Latvijā līdz šim tik vērienīgu, nozari popularizējošo pasākumu nav bijis.

Projekts “Stikla Balss. Sadarbība” ir projekta ISGNE nozīmīga sastāvdaļa un starptautiskā projekta mērķis ir attīstīt starptautisko sadarbību, lai izveidotu ilgtspējīgu un jaunajai ekonomikai piemērotu sadarbības modeli, kas nodrošina stikla mākslinieku, dizaineru, amatnieku un mākslas menedžeru, kuratoru, kultūras uzņēmēju savstarpēju papildināšanos, kā arī paplašina stikla mākslas auditoriju. Starptautiskā partnerība dod iespēju palielināt stikla mākslas atpazīstamību.

Starptautisko izstādi papildinās zinātnisko rakstu krājums “Stikla Balss”, kurš atspoguļos sadarbību mākslā kā sociālu instrumentu sabiedrības attīstībai, aktualizējot dialoga nepieciešamību starp mākslas un citām nozarēm.

 

Izstādes darbus vienojošais koncepts

Mākslas izstādēs joprojām noteicoši ir viena autora radīti darbi. Šādā kontekstā ideja par sadarbību rada jaunu robežšķirtni tam, lai pētītu mākslas darbu iedvesmas, radīšanas un realizēšanas būtību. Projektā mērķtiecīgi ir iesaistīti tādi dažādu valstu mākslinieki, kuri spēj un ir ieinteresēti pievērsties stiklam kā vidutājam, un, izmantojot sadarbības procesa priekšrocības, integrēt to mākslas darbā.

Mākslas darbā, ko var dēvēt par vairāku autoru vai daudznozaru projektu, iespējams atklāt cilvēcības būtību, sociālās vienotības un dualitātes sarežģītību. Dinamiskajā sadarbības procesā mēs ceram atklāt jaunus, eksperimentālus hibridizācijas procesu piemērus, kas rada bagātīgas, daudzslāņainas asociācijas.

Sadarbības ideja kā izstādes koncepta ass piedāvā vairākus skatījumus uz to, kā pieredzēt, apsvērt un izteikt personīgo, nacionālo, sociālo un kultūras identitāti. Izstādē dominēs globāli, pārnacionāli uzskati ar plurālistisku pieeju radīšanas procesam, akcentējot autoru grupas darba nozīmīgumu kā mūsdienu jauno fenomenu vizuālajā mākslā.  Izstādes kuratori cer definēt, ko nozīmē būt vienam starp visiem, jo dzīvojam arvien globālākā vidē, kurā pašreizējo un nākotnes problēmu risinājumam  būs nepieciešami kopīgi centieni.

Sadarbību vizuālās mākslas jomā var uzskatīt par spēles laukumu sarežģītu jautājumu izskatīšanai, jo māksla var aptvert visus dzīves aspektus.

Izvērst sadarbības ideju mākslas darbos ir aicināti 12 starptautiski nozīmīgi mākslinieki. Sadarbojoties ar citu profesiju pārstāvjiem –  zinātniekiem, ekonomistiem, antropologiem, komponistiem, dzejniekiem, horeogrāfiem un citu nozaru pārstāvjiem, tiek radīti īpaši, izstādes konceptam atbilstoši darbi.

 

Mākslinieki un viņu sadarbības partneri

Dienvidkoreja / ASV: Bohjons Juns (Bohyun Yoon, Dienvidkoreja) sadarbībā ar Emīliju Kulveri (Emily Culver, ASV)

Igaunija: Mārja Mēmetsa (Maarja Maemets) sadarbībā ar Raitu Lohmusu (Rait Lohmus)

Indija: Andžali Šrinivasana (Anjali Srinivasan) sadarbībā ar Indijas amatniekiem

Japāna: Džins Hongō (Jin Hongo) sadarbībā ar Tomsumi, Šino Jamasaki (Shino Yamasaki), Takudži Itō (Takuji Ito), Uģi Nasteviču, Eviju Skuķi, Armandu Skuķi, Dārtu Paldiņu (Latvija)

Japāna: Rui Sasaki (Rui Sasaki) sadarbībā ar izstādes apmeklētājiem

Ķīna: Soudzja Džans (Suojia Zhang) sadarbībā ar Ernestu Vītiņu (Latvija)

Latvija: Kārlis Bogustovs sadarbībā ar Artūru Pavlovu, Edvardu Gabarajevu, Rūdolfu Henčelu, Dimitriju Čļenovu, Madaru Apsi, Rūdolfu Rorbahu, Frici Štrausu, Artūru Nesauli, Niklāvu Vētru, Linardu Vīksniņu, Kasparu Gobiņu

Latvija: Anna Varnase sadarbībā ar Annu Auderi

Latvija / ASV: Inguna Audere un Maikls Rodžers (Michael Rogers) sadarbībā ar Māru Bindi

Lietuva: Jūlija Pocūte (Julia Pociute) sadarbībā ar Rīti Mažuli (Rytis Mažulis), Ernestu Lilousu (Ernestas Lylous), Evelīnu Januškaiti (Evelina Januškaitė)

Zviedrija: Anna Nūrberga (Anna Norberg) sadarbībā ar draugiem un Gotlandes iedzīvotājiem, Kara hospitāļa muzeju Lērbū (Lärbro Krigssjukhus museum), Aizsardzības muzeju Gotlandē (Gotlands Försvarsmuseum), Arhīva centru Visbijā (Landsarkivet i Visby), Dāvida Holmerta arhīvu (David Holmert), Čellu Gardelīnu (Kjell Gardelin), Kristeru Hafdellu (Krister Hafdell), Jūnasu Obergu (Jonas Åberg)

 

Mākslinieciskā padome – Suojia Zhang, Jin Hongo, Milan Hlaves

Kuratori – Inguna Audere, Michael Rogers, Vita Birzaka

Izstādes organizators – Glass Point studija (SIA “Stikla māja)

 

PROJEKTS “Imagining Sustainable Glass Network Europe”

Projekta mērķis ir attīstīt starptautisko sadarbību, lai izveidotu ilgtspējīgu un jaunajai ekonomikai piemērotu sadarbības modeli, kas nodrošina stikla mākslinieku, dizaineru, amatnieku un mākslas menedžeru, kuratoru, kultūras uzņēmēju savstarpēju papildināšanos, kā arī paplašina stikla mākslas auditoriju. Starptautiskā partnerība dod iespēju radīt inovācijas un nodrošināt kvalitāti, lai aizsargātu stikla amatniecības nemateriālo kultūras mantojumu Eiropā un palielinātu stikla mākslas atpazīstamību, vienlaicīgi veicinot sociālo, ekonomisko un ekoloģisko ilgtspējību saskaņā ES Padomes ieteikumiem, kas aicina dalībvalstis veicināt „kultūras ieguldījumu pasākumos, kas ierosināti stratēģijas „Eiropa 2020” integrētajās pamatnostādnēs un pamatiniciatīvās, kuru mērķis ir ES izveidot gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku”.

 

     Rīgas birža logo