fbpx
SAVIENOTIE ZĪMĒJUMI, Glass Point

Cоединение разработок

Cоединение разработок

meistarklase Glass Point studijā

Projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe”/ISGNE

10-15.12.2018

Māksliniece Meng Du (Moe Du)

 

Студия Glass Point приглашает вас изучить разные техники обработки стекла. Объединяя идеи созданные на бумаге, этот недельный семинар познакомит вас с методами рисования стекла и основами создания концепции в художественном произведении. Созданные произведения искусства будут выставлены на выставке, которую вы сможете посетить.

 

Художник Meng Du

Meng Du родилась и выросда в Пекине, Китай. В 2008 году она получила степень бакалавра в области графического дизайна в Центральной Академии Искусств (CAFA) в Пекине. В 2013 году Meng Du получила MFA от Рочестерского технологического института (RIT). Она была Адъюнкт-профессором на художественном факультете в резиденции Ротчестерского технологического института, пока не вернулась в Китай в 2016 году. Meng Du преподаёт в качестве Адъюнта факультета в CAFA с 2016 учебного года. Она также участвовала в программе Artist in Residence в Университете образования Айти в 2017 году и её работа продолжала выставляться на площадках как на национальном, так и на международном уровне (Шанхайский музей стекла, Международная выставка стекла Канадзава, Галерея S12 и Галерея FOU).

Cоединение разработок

Программа

Meistarklases norises vieta – Glass Point studija, Pērnavas ielā 33. Dažādiem tehniskajiem risinājumiem tiks izmantotas sadarbības partneru telpas.

10. decembris –Mākslinieces “Meng Du / creative process” prezentācija.
Dalībnieku iepazīšanās. Skiču zīmēšana uz Ķīnas papīra, senām grāmatām un citiem materiāliem mākslinieces vadībā. Individuālas diskusijas ar Meng Du.

11. decembris– skicēšana, zīmēšana. Iedvesmas gūšana:
– Latvijas Nacionālais mākslas muzejā
– Izstāžu zālē Arsenāls
– Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
– Latvijas Mākslas akadēmijā

12. decembris– Ideju pabeigšana – darbs ar materiālu. Individuālas diskusijas ar Meng Du. Mākslas darba idejas koncepta izveide.

13. decembris– zīmējuma savienošana ar stiklu. Individuālas diskusijas ar Meng Du. Idejai atbilstošu dažādu tehnisko risinājumu izmantošana.

14. decembris– zīmējuma savienošana ar stiklu. Individuālas diskusijas ar Meng Du. Pop-up izstādes iekārtošana.

15. decembris – Noslēdzošie darbi pirms izstādes atvēršanas.
15.00 Pop-up izstāde

 

“Imagining Sustainable Glass Network Europe”/ISGNEprojekts
ISGNE projekts norisinās no 2018. gada līdz 2020.gadam, nodrošinot dažādas aktivitātes, kas veicina stikla mākslas pieejamību auditorijai, kura iepriekš nebija saistīta ar šo mākslas nozari, kā arī rosinot plašas sabiedriskas debates par mūsdienu stikla mākslas ilgtspējību.

 

Projektu līdzfinansē programma “Radošā Eiropa”
Radošās Eiropas programmas mērķis ir atbalstīt Eiropas audiovizuālo, kultūras un radošo sektoru. Palīdzot Eiropas kultūrai un audiovizuālajiem darbiem sasniegt citu valstu auditorijas, kā arī aizsargāt kultūru un valodu daudzveidību.

 

Vairāk informācijas –
Anna Varnase
Projekta ISGNE koordinatore Latvijā
anna@glass-point.eu
Tālr. 28288529

 

CONNECTED DRAWINGS
Glass Point Workshop ISGNE project
10-15.12.2018
Artist Meng Du (Moe Du)

 

Glass Point studio welcomes you to explore the art language of glass. Combining the idea of book layout and paper, this one week long workshop will introduce you to the techniques of glass paintingand basics of concept creating in artwork. Created artworks will be exhibited in a pop-up exhibition with you as one of the participants.

 

ARTIST MENG DU
Meng Du was born and raised in Beijing, China. In 2008, she finished her BFA in Graphic Design at the Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing. In 2013, Du received her MFA from the Rochester Institute of Technology (RIT), Glass Program. She has been an Artist in Residence as well as the Adjunct Faculty at RIT in the following years until she returned to China in 2016.

Du has been teaching as the Adjunct Faculty at CAFA since the 2016 academic year. She also has participated in Artist in Residence program at Aichi University of Education in 2017 and her work has continued to exhibit at venues both nationally and internationally such as, Shanghai Museum of Glass, the International Exhibition of Glass Kanazawa, S12 Gallery, and FOU Gallery.

Cоединение разработок

Program
Place for the Visiting artist Master class – Glass Point studio, Pernavas 33.

10th– 11.00 Presentation by artist “Meng Du / creative process”
12.00 Coffee Break
12.30 Get to know participants.
13.30 Sketching on China paper, old book’s, and other materials, artist’s presence.
15.00 Individual discussions with Meng Du

11th – Sketching and drawing. Gaining inspiration @
– Latvian national museum of arts
– Arsenals Exhibition hall
– Museum of Decorative arts and Design
– Art Academy of Latvia

12th – 11.00 Finalizing ideas – Work with the material

13th – Drawing connection with glass

14th – Drawing connection with glass. Pop-up exhibition setup.

15th – 11.00 Final things that needs to be done before the opening
15.00 Pop – up exhibition with the works created.

 

ISGNE Kultūras Ministrija

 

ISGNE project
The ISGNE project will run from 2018 — 2022 and will look to make the medium of glass more accessible to a non-arts audience, bringing to the fore a wider public debate on the sustainability of contemporary glass by a program of ambitious and unique experiences.

 

Creative Europe
The Creative Europe program aims to support the European audiovisual, cultural and creative sector. By helping European cultural and audiovisual works to reach audiences in other countries, the program will also contribute to safeguarding cultural and linguistic diversity.

 

DOWNLOAD Presentation