fbpx
Graci Nash

Стеклянная кожа

Чтобы открыть ваши умы и души, студия Glass Point приглашает узнать о мастерстве мультимедийного и стеклянного художника Грейси (Нью-Йорк, США). Участники будут изучать новый способ создания мелкомасштабной стеклянной скульптуры путём сочетания обработки пламенем (borosilicate) и плавления стекла. Скульптуры будут изготовлены путём прикрепления небольших листьев сплавленной фритты на пламя с внутренной структурой. Участники изучат основные методы работы с пламенем и процессом плавления стекла. В последний день мастер-класса покажут свои изделия на открытой выставке в нашей студии.

Художник Gracia Nash

Gracia Nash-художний по стеклу и мультимедийный художник (Нью-Йорк, США). Она закончила факультет изобразительного искусства в Университете Альфреда в Нью-Йорке в 2014 году. В настоящее время является магистром по искусству стекла в Рочестерском технологическом институте. Она создаёт произведения искусства, исследуя эстетические и концептуальные возможности стекла, сохраняя при этом чувство игры и наслаждение от процесса.

Workshop, art class, Gracia Nash. LAY ME DOWN TO REST

Gracia Nash. LAY ME DOWN TO REST

Заявление художника

Я выбрала для себя стекло, как объект который позволяет розделить дом, поверхность и пространство. Материальность стекла направляет меня на концептуальные двойственности, которыми оно обладает: хрупкость и прочность, непрозрачность и прозрачность, отражательность и матовость. Я использую это всё как источники для контекстуализации своих идей. Меня интересует то, как личность человека формулируется и изменяется через опыт и воспоминания о местах, где мы живем, и людях, которые нас окружают. Я нахожу вдохновение в своём собственном опыте, а также исследуя процессы вокруг нас. Моя семья и отношения между мной и людьми, которые меня окружают– также являются источниками вдохновения. Увлечением всей моей жизни является передача динамики отношений через скульптуру, перформанс и инсталляцию.

Gracia Nash. STASIS

Gracia Nash. STASIS

PROGRAM 11-16.03.2019

Place for the Visiting artist Master class – Glass Point studio, Pernavas 33, Riga, Latvia

Day One: March 11th

11.00 Presentation by artist “GRACIA NASH/ creative process”

12.00 Coffee Break

12.30 Get to know participants.

13.30 Sketching, brainstorming — artists presence.

15.00 Individual discussions with Gracia Nash. Project Plans — Pick colors/themes

Day Two: March 12th

Making the base structure (under 15cm)

Demo of simple Flameworking Structure, loading kiln to create fused sheets.

Day Three: March 13 th

Make, make, make!

Work with the material – flamework, fusing frits.

Adding the frits to the base structure

Day Four: March 14 th

Work with the material

Day Five: March 15 th

Work with the material, assambling sculpture. Pop-up exhibition setup.

Day Six: March 16 th

11.00 Final things that needs to be done before the opening

14.00 Pop — up exhibition with the works created!

ISGNE project

The ISGNE project will run from 2018 — 2022 and will look to make the medium of glass more accessible to a non-arts audience, bringing to the fore a wider public debate on the sustainability of contemporary glass by a program of ambitious and unique experiences.

Creative Europe

The Creative Europe program aims to support the European audiovisual, cultural and creative sector. By helping European cultural and audiovisual works to reach audiences in other countries, the program will also contribute to safeguarding cultural and linguistic diversity.

DOWNLOAD Presentation

More Information — Anna Varnase

Project ISGNE coordinator Latvia

anna@glass-point.eu

Phone +371 28288529

STIKLS KĀ ĀDA

Glass Point meistarklase ISGNE projekts

11-16.03.2019

Māksliniece Gracia Nash

Vai esiet atvērti jauniem piedzīvojumiem? Glass Point studija aicina Jūs piedalīties multimediju stikla mākslinieces Greisijas darbnīcā. Pētot un eksperimentējot, dalībniekiem būs iespēja atklāt jaunus veidus kā radīt neliela izmēra skulpturālus objektus mākslinieces vadībā. Meistarklasē tiks apvienotas dažādas stikla apstrādes tehnikas – liesmā karsti kausēts stikls (skulptūras karkasa radīšanai) un stikla pūderu, granulu kausēšana krāsnī (karkasa apvalkam). Gala rezultāts tiks eskponēts kopējā dalībnieku pop – up izstādē.

MĀKSLINIECE GREISIJA NEŠA

Greisija Neša ir Ročesterā, Ņujorkā dzīvojoša stikla un multimediju māksliniece. Māksliniece ir ieguvusi tēlotājmākslas bakalaura grādu Ņujorkas štata, Alfrēda Universitāte, 2014. gadā. Šobrīd Greisija studē, lai iegūtu maģistra grādu Ročesteras Tehnoloģiju institūtā. Savas programmas ietvaros viņa pēta estētiskās un konceptuālās stikla iespējas. Radot darbus autore nezaudē saikni ar materiālu, iesaistoties un veidojot performances.

Gracia Nash. LAY ME DOWN TO REST

Gracia Nash. LAY ME DOWN TO REST

GREISIJA PAR SAVIEM DARBIEM

Izmantoju stiklu, lai pētītu, atklātu identitātes un attiecības starp vietām, lietām un cilvēkiem. Stikla dažādība ir galvenais manu darbu virzītājspēks. Pētot materiāla īpašības un tā pretstatus kā trauslums un izturība, caurspīdīgums un necaurredzamība, spožums un matējums, es atklāju mākslas darba kontekstu un ideju.

Mani interesē kā veidojas identitāte, attiecīgi no piedzīvotā, sajustā, no vietas, kurā mēs uzturamies un cilvēkiem, kuri ir ap mums. Mākslas darbu radīšanu iedvesmo vairāki procesi. Pirmkārt — iespaidi no personīgās pieredzes, kā arī no manu tuvo cilvēku piedzīvotā un ģimenes, otrkārt, pats mākslas darba radīšanas process un eksperimenti ar materiālu.

Mākslas darbos vēlos akcentēt dažādu identitāšu sadursmi un attiecību dinamiku, to panāku veidojot skulptūras, performances un instalācijas.

PROGRAMMA  11-16.03.2019

Meistarklase norisināsies stikla mākslas studijā Glass Point, Pērnavas ielā 33, Rīga.

11.03. – 11.00 Mākslinieces prezentācija “GRACIA NASH un radošais process”

            12.00 Kafijas pauze

            12.30 Iepazīšanās ar dalībniekiem

            13.30 Ideju skicēšana, izpēte, mākslinieces pavadībā.

            15.00 Individuālas diskusijas ar Greisiju. Projektu plānu izstrāde.

12.03. – Pamata modeļa veidošana (apm. 15cm)

            Liesmā karsti kausētā stikla karkasa izveide.

            Krāsns sagatavošana – kausēšana.

13.03. – Darbs ar materiālu – liesmā karsti kausēts stikls, stikla pūderi

14.03. – Darbs ar materiālu.

15.03. – Darbs ar materiāli, skulptūras savienošana. Izstādes iekārtošana.

16.03.   11.00 Gatavošanās izstādei

           14.00 Pop — up izstāde ar meistarklases laikā radītajiem darbiem!

“Imagining Sustainable Glass Network Europe”/ISGNE projekts
ISGNE projekts norisinās no 2018. gada līdz 2020.gadam, nodrošinot dažādas aktivitātes, kas veicina stikla mākslas pieejamību auditorijai, kura iepriekš nebija saistīta ar šo mākslas nozari, kā arī rosinot plašas sabiedriskas debates par mūsdienu stikla mākslas ilgtspējību.

Imagening Sustainable Glass Network Europe

Projektu līdzfinansē programma “Radošā Eiropa” un Latvijas Kultūras ministrija
Radošās Eiropas programmas mērķis ir atbalstīt Eiropas audiovizuālo, kultūras un radošo sektoru. Palīdzot Eiropas kultūrai un audiovizuālajiem darbiem sasniegt citu valstu auditorijas, kā arī aizsargāt kultūru un valodu daudzveidību.

Kultūras Ministrija

— LEJUPLĀDĒT prezentāciju

Vairāk informācijas –
Anna Varnase
Projekta ISGNE koordinatore Latvijā
anna@glass-point.eu
Tālr. 28288529